Elaborat i poslovni panovi

Poslovni plan

Home
Elaborat
Poslovni plan
Kontakt

Brza i stručna izrada poslovnih planova, metodologija izrade je ista kao i kod elaborata.
Prikupljanje podataka se vrši uz pomoć anketnog upitnika.

Cijena: 1800 - 2800kn.

Vrijeme izrade od 2 - 3 dana.

http://www.poslovni-plan.com