Elaborat i poslovni panovi

Elaborat

Home
Elaborat
Poslovni plan
Kontakt
Brza, povoljna i stručna izrada elaborata u svrhu dobivanja kredita, poticaja i sl.

Elaborat sadrži

1. PODACI O PODUZETNIKU

2. POLAZIŠTE
2.1 NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE

3. PREDMET POSLOVANJA
3.1 OPIS DOSADAŠNJEG POSLOVANJA
3.2 OPIS POSLOVANJA U PROJEKTU

4. ANALIZA DOSADAŠNJE POSLOVANJA

5. LOKACIJA

6. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI ELEMENTI ULAGANJA
6.1 STRUKTURA ULAGANJA
6.2 STRUKTURA I BROJ POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA
6.3 STRUKTURA I BROJ NOVOZAPOSLENIH

7. FINANCIJSKI PODACI
7.1 IZVOR SREDSTAVA
7.1.1 OBRAČUN KREDITNIH UVJETA
7.2 PLANIRANI PRIHODI
7.3 TROŠKOVI POSLOVANJA
7.4 RAČUN DOBITI I GUBITKA
7.5 EKONOMSKI TOK
7.6 FINANCIJSKI TOK

8. FINANCIJSKO - TRŽIŠNA OCJENA
8.1 STATIČNA OCJENA PROJEKTA
8.2 DINAMIČNA OCJENA PROJEKTA
8.2.1 METODA RAZDOBLJA POVRATA INVESTICIJSKOG ULAGANJA
8.2.2 METODA NETO SADAŠNJE VRIJEDNOSTI
8.2.3 METODA INTERNE STOPE RENTABILNOSTI

9. ANALIZA OSJETLJIVOSTI

10. ZAKLJUČNA OCJENA S EKONOMSKOG STAJALIŠTA

Nadopuna po dogovoru.

Uvjeti:

- Naručitelj popunjava upitnik (za prikupljanje podataka)
- Prosječno vrijeme izrade od 2 - 4 dana
- Cijena 1800 - 4000 kn


http://www.poslovni-plan.com