Elaborat i poslovni panovi

Home
Elaborat
Poslovni plan
Kontakt

ELABORATI I POSLOVNI PLANOVI

Brza, stručna i kvalitetna izrada Elaborata i poslovnih planova za male poduzetnike i obrtnike u svrhu dobivanja kredita, poticaja i sl.

Izrada u nekoliko koraka:

- Prosječno vrijeme izrade iznosi od 2 - 4 dana.
- Naručitelj popunjava upitnik
- Elaborat sadrži od 20 - 40 str.
- Cijena za Elaborat iznosi od 1800 - 4000 kn


Obratite nam se s povjerenjem,


Poslovni Plan http://www.poslovni-plan.com

Kontakt:

091/501-7084

http://www.poslovni-plan.com